Wie zijn wij?

Groot netwerk, korte lijnen

De mensen achter Liusna beschikken over veel kennis en praktijkervaring, zowel sociaal-maatschappelijk, financieel als juridisch. Door het werken met mensen die sociaal en financieel in de problemen zijn geraakt, zoals daklozen, verslaafden, mensen met een verstandelijke beperking of psychische problemen, kennen wij de problematiek van binnenuit. Hierdoor beschikken wij over een groot netwerk en werken met korte lijnen.

Het team van Liusna beschermingsbewind is uit ditzelfde netwerk ontstaan met de overtuiging dat beschermingsbewind een effectief middel is om structuur en zekerheid te creëren voor mensen die dit nodig hebben. Dit doen wij door middel van een op maat gemaakt plan. Een plan dat zorgt voor rust in een onrustige situatie. Een plan dat ervoor zorgt dat naast het aanpakken van de problemen op korte termijn er tegelijkertijd gebouwd wordt aan een stabiele financiële toekomst.

Ons team:

  • Weet zich een weg te vinden in het (sociaal) rechtssysteem van uitkeringen aanvragen tot het voorkomen van ontruimingen
  • Is uniek door de gecombineerde praktijkervaring met sociaal-maatschappelijke, financiële en juridische problemen
  • Werkt als een team samen met het netwerk/zorgkader én de cliënt
  • Is flexibel en slagvaardig; wij kijken verder dan de standaard protocollen en vaste regels om zo tot praktische oplossingen te komen voor iedere situatie
  • Werkt nauw samen met advocaten met verschillende specialisaties. Dit zorgt ervoor dat onze cliënten altijd krijgen waar ze recht op hebben
  • Heeft ervaring met de OGGZ doelgroep en hierdoor kennis en begrip van de problematiek van de doelgroep
  • Is bekend met de sociale kaart van Nederland
  • Heeft poolsprekende hulpverleners