Voor wie?

Doelgroep

Wij bieden onze diensten aan, aan iedereen die voor beschermingsbewind in aanmerking komt. Door onze sociaal maatschappelijke en juridische ervaring met de OGGZ doelgroep kunnen wij beschermingsbewind aanbieden waar andere dat niet kunnen. Onze focus ligt daarom op mensen met verslavings en of psychiatrische problemen, mensen met (problematische) schulden en mensen met een verstandelijke beperking. Wij bieden onze diensten aan in het Nederlands, Engels en Pools en zijn voornamelijk werkzaam in de randstad.

Wanneer kom ik in aanmerking voor beschermingsbewind?

Wanneer iemand als gevolg van lichamelijke of geestelijke problemen niet zelf in staat is zijn of haar financiële huishouding adequaat te voeren, kan de kantonrechter een bewindvoerder aanstellen. Dit kan het geval zijn bij bijvoorbeeld dementerenden, mensen met een verstandelijke beperking of psychische problemen. Ook kunnen problematische schulden een reden zijn voor beschermingsbewind.

Wie kan de aanvraag indienen?

De volgende personen of instellingen kunnen de aanvraag indienen: Betrokkene, familie, gezaghebbende
• de betrokkene zelf
• echtgenoot of andere partner
• familieleden tot in de 4e graad
Dit zijn ouders, grootouders, kinderen, kleinkinderen, broers, zussen, ooms, tantes, neven en nichten

• degene die het gezag uitoefent. Bijvoorbeeld de voogd, als de betrokkene nog minderjarig is of de stiefouder

Professionals

• de bewindvoerder als er al een maatregel loopt
• de instelling die de betrokkene verzorgt of begeleidt
• de officier van justitie
• het college van burgemeester en wethouders van de woonplaats van de betrokkene als bewind wegens verkwisting of problematische schulden wordt aangevraagd

U kunt bewind aanvragen voor iemand die geen burgerservicenummer heeft. Met de geboortedatum van de betrokkene kan de rechtbank het verzoek om bewindvoering in behandeling nemen.