Tarieven

Tarieven en Bijzondere Bijstand

Voor beschermingsbewind gelden wettelijk vastgestelde tarieven. Wanneer de cliënt een beperkt inkomen en/of vermogen heeft, vraagt Liusna altijd bijzondere bijstand aan voor de kosten van de beschermingsbewindvoering. In de praktijk komt het er op neer dat iemand die een inkomen heeft op bijstandsniveau geen eigen kosten heeft aan het bewind. 

Bij schulden wordt er vaak door meerdere partijen beslag gelegd waardoor er maandelijks minder geld overblijft dan het wettelijk minimum. Wij berekenen de belastvrijevoet en zorgen ervoor dat dit bedrag maandelijks beschikbaar blijft voor de cliënt.